KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95511 kpl

Kemppainen_Samuli.jpg49 Kemppainen Samuli

asiantuntija

puh. 040 7690135

kemppsa@yahoo@com

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Muhoksen pysyminen itsenäisenä kuntana turvaa parhaiten omien palvelujen ja kunnan elinvoimaisuuden säilymisen. Palvelujen säilymisen turvaamiseksi pitää laatia pitkän tähtäimen suunnitelma ja sen toteuttamiseksi tulee sitouttaa tehtävään kaikki kuntalaiset. Hyvät peruspalvelut kuuluvat kaikille. Palvelujen säilyminen lähtee meistä jokaisesta.


2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Tiukan talouden aikana on vaikea säästää mistään yksittäisestä kohteesta. Kaikessa toiminnassa pitää käyttää tasapuolista harkintaa ja resurssien käyttö pitää miettiä tapauskohtaisesti. Investointeja pitää kuitenkin tehdä, ettei infra pääse rapistumaan liikaa.


3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Pidetään huolta läheisistä, naapureista ja työtovereista. Keskustellaan, kysellään kuulumisia ja kannustetaan kaikkia. Yhteydenpito kunnanvaltuutettujen ja äänestäjien välillä tulee olla aktiivista muulloinkin kuin kuntavaalien lähestyessä.


4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Syrjäytyminen on usein seurausta opiskelupaikan puuttumisesta tai työttömyydestä. Työllisyys pitää saada kohenemaan ja sitä kautta nuoret mukaan aktiivisiksi yhteisön jäseniksi. Muhoksella toimii Mahis ja etsivä nuorisotyön ohjaaja, ja opiskelupaikkoina on tarjolla OSAO:n ja Luovin yksiköt sekä kunnan oma lukio. Muhoslaisille nuorille on tarjolla monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Näiden opiskelumahdollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen on tärkeää. Pitää edistää ja tukea myös aktiivista harrastustoimintaa, antaa nuorille mahdollisuus kokoontua ja vaikuttaa kunnan asioihin