KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95535 kpl

50 Kvist-Kärkkäinen SatuSatu_Kvist-Karkkainen.jpg

sosionomi, ammatillinen opettaja

puh. 050 308 7769

kvistkarkkainen.satu@gmail.com

sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsen, keskustanaisten pj.

1. Miten kehittäisit kotikuntasai palveluja ja elinvioimaisuutta

1. Sote-uudistus on valmisteilla ja tällä hetkellä onkin tärkeintä pyrkiä säilyttämään palvelujen saatavuus ja laadukkuus jatkossa samalla tasolla. Palvelujen pitäisi olla kaikkien kuntalaisten saatavilla tasa-arvoisesti.

Elinvoimaisuuden kehittäminen on asia, joka vaatii muuttamista. Muhoksen pitäisi olla kunta, johon yrittäjän on helppo tulla. Tärkeää on tarjota joko valmiit tilat tai tontti yrittäjälle, joissa voi harjoittaa elinkeinoa. Kunta voisi järjestää yhdessä yrittäjien kanssa esimerkiksi yrittäjyyttä esille tuovat messut vuosittain ja mainostaa mediassa yrittäjäystävällisyyttä.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit js miksi

Pyrkisin miettimään säästöjen ja leikkausten ohella kovasti, miten kunnan elinvoimaisuutta voisi kasvattaa, joka puolestaan vähentäisi säästöpaineita.

Säästöjä tavoittelisin tarkastelemalla kunnan sisällä olevia organisaatioita ja niissä olevia mahdollisuuksia esim. uudelleen järjestäytymiseen. Eniten kuitenkin lähtisin kehittämään ennaltaehkäiseviä palveluja, joiden avulla kaikkien ihmisten hyvinvointi kohenisi ja sitä kautta kunta säästäisi esim sote-menoissa.


3.Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Kunta voisi järjestää tai olla mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia, joihin osallistuminen olisi mahdollista ja mielekästä mahdollisimman monelle kuntalaiselle. Mielekkäät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet lisäävät jokaisen kuntalaisen osallistumista. Jatkossa hyvinvointi on sana, joka tavoittaa jokaisen kuntapäättäjän ja kuntalaisten tavat viettää vapaa-aikaa otetaan aivan uudella tavalla tarkasteluun.

Positiivisuuden ylläpitäminen, riitelemättömyys ja tulevaisuuteen katsominen kunnallisessa päätöksen teossakin tukevat kuntalaisten yhteisöllisyyttä.


4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Huolet pitää huomata ja niihin pitää rohkeasti tarttua ajoissa. Nuorten syrjäytyminen on nähtävissä jo varhaisessa vaiheessa ja esim. vanhempien velvollisuus osallistua nuoren terveystarkastukseen alakoulusta yläkouluun siirryttäessä olisi kohtuullisen helposti otettavissa käytäntöön. Vanhemmille on annettava tietoutta haasteista, joita nuorilla voi olla kuten esim. päihde- ja mielenterveysongelmat, joiden pohjalta löytyy lähes aina äärettömän heikko itsetunto. Terveen itsetunnon kehittyminen on lapselle ainakin yhtä tärkeää kuin luku- ja kirjoitustaito. Tämän vuoksi lapsen itsetunnon vahvistaminen jo alakoulussa on yksi merkittävä keino ehkäistä kyseisen henkilön syrjäytymistä nuorena!

Kiusaaminen on asia, johon ei voi kiinnittää koskaan liikaa huomiota. Monen syrjäytyneen nuoren taustalta löytyy kiusaamiskokemus, jota ei ole kukaan ottanut riittävällä vakavuudella. Kun lapsi kokee joutuneensa kiusatuksi, se pitää kuulla ja siihen pitää puuttua!