KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95521 kpl

52 Leinonen Tuula

yrittäjä

leinonentuulawww.jpg

puh. 040 3664499

rositanposti@gmail.com

teknisen lautakunnan jäsen

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Peruspalvelut; päivähoito ja vanhusten koti(sairaan)hoitoon huomion kiinnittäminen. Vuorohoitopaikat koskemaan myös juhlapyhiä, sisarusten sijoittamin saman katon alle, mahdollisimman lyhyt hoitomatka. Vanhusten kotisairaanhoidossa täsmennystä käyntiaikoihin, ongelmana se ettei vanhus pysty suunnittelemaan omaa aikatauluaan ja päivärytmiään, päivä menee odotteluun.

Kunnan panostusta nostaa yrittäjyydessä, palvelujen osto oman kunnan palvelujen tuottajilta silloin kun se on mahdollista. Tasa-arvoinen kilpailutus. Ryhtiliike uusien yritysten saamiseksi kuntaan.


2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Kunnan turhia investointeja on karsittava. Palvelujen ja tavaroiden kilpailutus, tarjouksilla saadaan palvelujen hintataso ja hintalappu palvelulle. Mietitään mitä palveluja voidaan ulkoistaa, hintavertailu omana työnä tehtynä; kalusto, palkat, sairauspoissaolot, lomat, kalustojen korjaukset, polttoaineet, vakuutukset ym. ja mitä maksaa ostettuna palveluna.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Kunnan ja kuntalaisten vuorovaikutusta on lisättävä. Avoimuutta päätösten teossa. Enemmän yhteisiä keskustelutilaisuuksia. Kuunnellaan kuntalaisten mielipiteitä. Kerätään ideapankki kuntalaisilta. Kuntalaistille tasa-arvoinen kohtelu.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Pyritään matalaan kynnykseen ottaa yhteyttä tukihenkilöön. Urheilun lisäksi erilaisten harrastusmahdollisuuksien luominen esim. mopokerhot, bändikerhot jne. Kouluissa ja päiväkodeissa jo kiinnitettävä huomio kiusaamistilanteisiin. Kuunnellaan vanhempia ja lapsia ja ollaan tukena, vuorovaikutus.