KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95535 kpl

59 Pusula Helka-Mirjamipusulajpg.

sosionomi, erityisopettaja

puh. 040-5955887

helkamirjamip@gmail.com

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Kunnan reuna-alueita on kehitettävä tasapuolisesti kirkonkylälle tai Ouluun päin keskittämisen sijaan. Tarvitsemme ajankohtaista tutkimustietoa eri alueitten väestörakenteesta kasvuennakoineen ja tosiasioiden tunnustamista.

Sotehimmelin pyörteessä meidän on tarkennettava arvolähtökohtamme kuntana, ja pidettävä ne kehittämisen pohjana. Itse olen huolissani pikkulapsiperheitten jaksamisesta ja vanhenevan väestön mahdollisuuksista asua omassa kodissa.

Kuntapolitiikkaan kaipaan ”uutta verta”. Ihmisiä, jotka eivät kanna painolastinaan asennevinoumaa historiaan jääneistä tapahtumaketjuista. Elinvoimaisuutta on katsoa eteenpäin, yhdessä. Tosiasioihin perustuva päätöksenteko on ainoa oikea tapa päättää.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Säästämisen on tapahduttava tarvehierarkkisesti; mistä asioista sinä säästät joutuessasi taloudelliseen kriisiin.

Meillä on räjähtänyt käsiin aikapommi nimeltä Home. Nyt on tarkasti kohdennettava investoinnit, jotta raha saadaan riittämään. Mm. sairaissa koulurakennuksissa on kasvamassa jo sairastunut sukupolvi – tämä on todellinen huoli. Rakennustekniikan ja terveysalan huippuosaajia löytyy läheltä ja kaukaa. On konsultoitava heitä ennen rahaa polttavia hätäratkaisuja. Tässäkin.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Yhteisöllisyys edellyttää yksilön toistuvaa kokemusta siitä, että tulee tasavertaisena kuulluksi huolenaiheineen ja ideoineen asuinalueesta, iästä, terveydestä, varallisuudesta, asemasta tai muista tekijöistä riippumatta. Me-henki synnyttää voimakentän luovuudelle.

Innovatiivisia, jopa taloudellisesti tuottavia hyvinvointia lisääviä malleja on virinnyt Suomen pikkukunnissa sekä kaupungeissa. Viittaan tässä yhteen ideoimaani malliin, jota olen esitellyt mm. vaalisivuilla blogissani ja Fb:ssa. Tiedän, että muhoslaisista löytyy todellisia innovaattoreita. Sosiaali- ja terveystoimen, kentän nuorisotyöntekijöitten, yrityshautomoitten ja koulujen yhteistyö on mallien käytännön toteuttamisessa avainasemassa.

4.Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

En usko pakottamiseen. Nuorikin haluaa itse päättää nykyisyytensä ja tulevaisuutensa. Viisasta on vaihtoehtojen tarjoaminen ja ennaltaehkäisevä lapsi- ja nuorisotyö.

ilman liikunta- sekä virkistyspaikkoja kerhotiloineen ja lähikouluineen jääneitten kunnan reuna-alueitten kehittäminen on, jos tahtotilaa löytyy, sitä hedelmällisintä syrjäytymisen ehkäisyä.

Kuntalaisia tulee kohdata ja kohdella yksilöinä, ei ryhminä kuten ”Turvapaikan hakijoina”, ”Nuorisona” tai ”Vanhuksina”. Sinun ilosi on yhtä tärkeää Sinulle kuin minun iloni minulle.