KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95501 kpl

55 Myllyniemi JaakkoMyllyniemi_Jaakko_.png

 luokanopettaja

puh. 045-6784586

jaakko.myllyniemi@edumuhos.fi

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Soten haasteista huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluiden sisäisten hallintoalojen joustavampi yhteistyö voisi olla osaltaan auttamassa palvelujen kehittämisessä. Teknologian hyödyntäminen kaikilla eri aloilla on tänä päivänä tärkeää, mutta ei saa olla itsetarkoitus

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Ensisijaisesti on turvattava kuntalaisten peruspalvelut ja hyvinvointi, mikä johtaa tiukkoina aikoinakin paineinvestointeihin. Säästäisin turhimmista hankinnoista, jotka eivät suoranaisesti tue näitä peruspalveluja. Nykyisen valtuuston aikana on näkemykseni mukaan tehty sekä tärkeitä että myös niitä turhia investointeja. Pienistä puroista lähtevät isommatkin virrat. Elinkaarikustannusten vertailu, eli käyttö- ja huoltokustannusten huomiointi hankintahinnan lisäksi, on tehtävä isoimpien hankintojen yhteydessä huolellisesti. Esimerkiksi lämmitys- ja valaistusjärjestelyiden uusimiseen ja panostamiseen kannattaa niin yksityisten kuin kuntienkin satsata. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen kauaskantoinen vaikutus jää päättäjillä valitettavan usein käytännön tasolla liian vähälle huomiolle. Leikkaukset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen alalla kasaantuvat myöhemmin moninkertaiseksi pahoinvoinniksi, joka voi olla nostamassa jo ennestäänkin korkeita erikoissairaanhoidon kuluja.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Yhteisöllisyys lähtee siitä, että jokainen tuntee kuuluvansa yhteisöön. Kun ihminen kokee itsensä tarpeelliseksi, hyväksytyksi ja arvokkaaksi, ollaan hedelmällisellä maaperällä. Tätä kannattaa kehittää jo varhain: Esimerkiksi oppilaskuntatoiminta kouluissa oli välillä hyvinkin vähäistä, mutta siihenkin on alettu satsaamaan. Kuntien nuorisovaltuustot tuovat oman positiivisen lisänsä. Johtaminen on osallistamisessa. Luottamus herää kuntalaisissa silloin, kun he kokevat kotikunnan johdon osalta aitoa välittämistä. Luottamuksen jälkeen löytynee yhteinen tahtotila ja sen kautta rakentava yhteishenki viedä asioita eteenpäin ja myös kehittää niitä ilman tavanomaista suurempaa muutosvastarintaa.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Perheiden tukeminen kaikin keinoin tulisi saada luontevaksi ja vaivattomaksi. Tänä päivänä on paljon erilaisia hankkeita, joiden uskon tuovan paljon tukea kasvatuksen yhteispeliin. Näidenkin hankkeiden, esimerkiksi Lapset puheeksi-hankkeen idea voi valua hukkaan, jos vanhemmat ja varhais- ja opetuspalveluiden henkilöstö kokevat sen liian työlääksi ja jopa turhaksi. Keskustelu on tärkeää, mutta usein tuen tarpeessa oleva käy keskustelua päällekkäin. Hedelmällisyys katoaa, jos saman lapsen kohdalla käydään vanhempainvartti, HOJKS-palaveri, arviointikeskustelu, Lapset puheeksi –keskustelu ja lukemattomia muita palavereita. Kodin ja koulun yhteistyö on erittäin tärkeää, mutta myös moniammatillisen tuen pitäisi lähteä kohdentumaan riittävän ajoissa.