KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95526 kpl

56 Nurkkala Teemu

yrittäjä

puh. 0400 985 703nurkkala_teemuwww.jpg

teemu.nurkkala@muhos.fi

teemunurkkala.fi

valtuutettu, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

 

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta
Muhoksen elinvoimaisuutta tulee kehittää elinkeinoelämän tarpeiden mukaan. Kunnan tulisi perustaa Mimminetti Oy:n raunioihin elinkeino/yritysyhtiö jolle siirrettäisiin kaikki kunnan yritystontit myynnin ja vuokrauksen vauhdittamiseksi. Yhtiön kautta saataisiin suoraviivaisuutta ilman liian politisoivia keskusteluja yrityskehitykseen ja yritykset saisivat suoran linkin kunnallisiin yrityskehitysympäristöihin. Palvelut syntyvät tarpeiden mukaan ja jos ihmisillä on työtä, niin palveluita voidaan kehittää sen mukaan yksityissektorin kautta, kun ne tulevat kannattaviksi toteuttaa. Kunnan tulee antaa mahdollisuudet yrityksille kehittää palveluita yhdessä kunnan kanssa. Kaikkia palveluita ei kannata kunnan itse tuottaa vaan yhteistyön kautta saadaan tehokkuutta.
2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi
Kunnan tämän hetkisten ydin palveluiden tuki eli teknisten palveluiden kattavampi kilpailuttaminen yksityissektorin hoidettavaksi. Tekninen lautakunta muutettaisiin tilaaja lautakunnaksi. Tukipalveluiden tehostaminen ja mahdollisten päällekkäisyyksien purkaminen.
3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista
Kuntalaisinfot 3-6 kk välein missä kerrottaisiin mitä kunnassa tapahtuu ja mitä on suunnitteilla kuntalaisten palveluihin. Yleisö tilaisuudet.
4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Varhainen puuttuminen niin kotona kuin koulussa, yhteispeli kunnan ja yksityisten välillä sekä välitettäisiin toisista esimerkiksi kysymällä "miten menee?"