KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95501 kpl

58 Pikkuaho Teuvopikkuaho.jpg


mv., eläkeläinen

puh. 040 557 3141

teuvo.pikkuaho@muhos.fi

valtuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja

Kuntien roolit selkiytyvät

Valtion sote-uudistusta koskevien ja tekemien päätösten mukaisesti kuntien tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle 1.1.2019. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Muhoksellakin noin puolet kunnan budjetista siirretään maakuntahallinnolle. Tällä osuudella rahoitetaan kunnassamme sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kustannusten suuruuden määrittyminen tulevaisuudessa verrattuna nykytilaan, on luonut epäilyksiäkin monelle kunnallisille päätöksentekijöille. On syytä kuitenkin muistaa, että samansuuruinen rahamäärä on käytetty näiden palvelujen tuottamiseen käytetty myös tämän nykyisenkin aikana.

Maakuntahallinnon ja kunkin kunnan kuten Muhoksen kannalta tärkeät vaalit ovat ensimmäiset maakuntavaalit vuonna 2018. Niissä äänestetään maakuntavaltuusto ja vaikutetaan näin kansanvaltaisesti vaalien kautta siihen, millaista politiikkaa maakuntahallinto toteuttaa.

Muhoksella muutokseen ja uuteen tilanteeseen on jo valmistauduttu huolella. Kunnassa on panostettu sairaalaan ja terveyskeskuksen toimintaan. Myös tilojen kunnosta on huolehdittu ja uusiakin tiloja on rakennettu palveluasumiseen. Tässä on toteutettu kunnan omia päämääriä hyvässä yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.

Maakuntahallintoon on saatava sellaiset päättäjät, jotka huolehtivat siitä, että kunnan peruspalvelut säilyvät kuntalaisille helposti saavutettavina.

Maakuntauudistuksen jälkeen kunnille jää vielä paljon tärkeitä tehtäviä.

Kunnan elinvoiman kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa on yksi tärkeistä asioista. Hyville paikoille yrityksille tontteja kunnan myötämielisellä asenteella.

Muhoksella on hyvät opiskelumahdollisuudet. Alakouluja on lähes jokaisella kyläkulmalla. Yläkoulu on uudistettu ja siitä saatu palaute on sekä oppilailta ja opettajilta ollut pelkästään positiivista. Muhoksen lukio on valtakunnallisesti sijoittunut ylioppilaskirjoituksissa kärkipäähän jo usean vuoden ajan vertailtaessa ylioppilaskirjoituksissa lukioiden menestymistä.

Koulutusmahdollisuuksia kunnassamme tarjoavat myös Oulunseudun ammattiopiston Muhoksen yksikkö ja Luovin Muhoksen yksikkö. Nuorille annetaan eri vaihtoehtoja.

Kunnan kiinteistöjen ylläpito ja niiden kunnosta huolehtiminen on tuottanut ylimääräistä työtä ja veromarkkojen ” palamista ”. Nyt maksamme laskua edellisten vuosikymmenten rakennustekniikasta.

Vireässä ja optimistisesti eteenpäin tähyävässä kunnassamme tärkeässä asemassa ovat sekä liikuntatoimi että kulttuuri. Tähtiarenalla on hyvä harrastaa, lisänä koulujen liikuntasalit, unohtamatta Koivua ja Tähteä. Monenlaisia mahdollisuuksia on.

Ja vielä vähän tieasiaa. Valtatie 22 kunnostus Oulusta kohti Vartiusta on meneillään. Tämän hankkeen kevyen liikenteen väylineen ja tiealituksineen parantaa liikenteen sujumista. Suunnitelmissa on kuitenkin vielä lukuisia kohtia, jotka jäävät odottamaan toteutumistaan. Rahoitus puuttuu vielä Rovan alituksesta, Tyrnävän risteyksen alentamisesta, Suokylän alituksesta ja sen yhteyteen tulevasta liikenteen kevyenliikenteen väylästä.

Ely-keskus on lupautunut rahoittamaan puolet Oulujoen pohjoispuolisen tien kevyen liikenteen väylästä Oulun rajalta Laukan risteykseen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa, 800000 euroa jää kunnalle maksettavaksi. Montan risteykseen astihan se väylä pitäisi ehdottomasti saada.

Suomi täyttää 100-vuotta tänä vuonna. Juhlavuoden kunniaksi järjestetään erilaisia juhlia ja tapahtumia myös Muhoksella. Muhos on pieni mutta tärkeä osa itsenäistä Suomea. Omissa juhlissaan se kunnioittaa menneiden sukupolvien uurastusta ja uhrauksia Suomen itsenäisyyden hyväksi.

Ja lopuksi. Olemme yhdessä ja saaneet paljon hyvää aikaiseksi. Mutta niinkuin omassa elämässä kaikki ei ole koskaan lopullisesti valmista. Yhteisvoimin uurastaen ja kukin kortensa kekoon kantaen rakennamme muhoslaisille parempaa huomista. Pidämme näin samalla huolen myös siitä, että kuntamme säilyy itsenäisenä ja viihtyisänä asuinpaikkana jokaiselle kuntalaiselle..