KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95508 kpl

62 Tihinen Sirkka

perhepäivähoitaja

puh. 040 526 5117

Tihinen_Sirkka.
sirkka.tihinen1@gmail.com

valtuutettu, sosiaali-ja terveyslautakunnan varajäsen,

opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsen,

teknisen lautakunnan varajäsen,

Oulun kaupungin ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan vpj.

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Muhoksen palveluita ja elinvoimaa kehittäisin niin, että kunnan hyvinvointipalveluiden (opetus - ja varhaiskasvatus, sekä vapaa- aikapalvelut) verkoston tulisi olla kattava ja laadukas. Palvelut tulisi olla lähellä asukkaita.

Pyrin saamaan kuntaan uusia yrityksiä, jotka työllistävät asukkaita ja tarjoavat palveluita. Kunnan tulisi edistää työllistymistä aktiivisesti. Elinvoimaisuutta lisää myös hyvin hoidettu ympäristö ja tyytyväiset asukkaat.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Kunta voisi hakea säästökohteita esim. palveluita tehostamalla. Naapurikuntien kanssa tulisi toimia rakentavassa yhteistyössä ja kilpailuttaa hankintoja, sekä palveluita. Jatkaisin myös kunnan palvelutuotannolle tarpeettomien kiinteistöjen, sekä pienten metsäpalstojen myyntiä, tarpeen mukaan. Kunnan omistamien rakennusten käyttöastetta tulisi parantaa.

Säästöjä tulee hakea, jotta kunta ei velkaantuisi lisää. Muhos on kuitenkin pystynyt tekemään nopeassa tahdissa suuria investointeja.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Asukkaiden vieraantuminen yhteisten asioiden hoidosta on ilmiö, joka on saman suuntainen useissa kunnissa. Miten siis lisäisin kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista? Liian monet kokevat, ettei heidän mielipiteillään, eikä ponnisteluillaan ole merkitystä.

Kunnan tulee huolehtia, että asukkaita kohdellaan tasa-arvoisesti. Yhteisiä kokoontumistiloja tulee olla kattavasti jatkossakin, jotta asukastyytyväisyys saavutettaisiin. Kunnassamme on runsaasti yhteisöllisyyttä tukevia järjestöjä, joiden panos kuntamme hyvinvoinnissa kiistaton: Arvostusta ja tukea lisää vapaaehtoistyölle!

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Perheiden tukeminen jo varhaisessa vaiheessa, ehkäisee ongelmien monimuotoistumista. Lapsivaikutusten arviointi tulisi huomioida tärkeänä työkaluna, ennen palveluiden muutoksia. Kunnan tulee taata harrastuspaikat ja matalan kynnyksen harrastusryhmät lapsille ja nuorille, tasa-arvoisesti. Kunnan tulee edistää etsivän nuorisotyön toteutumista, että kukaan nuori ei jäisi ilman koulutus- tai työharjoittelupaikka. Kunnan tulee myös aktiivisesti työllistää nuoria.