KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95530 kpl

Tuomaala_Leena.png63 Leena Tuomaala


lähihoitaja

puh.040 7605170

leena.tuomaala@gmail.com

tarkastuslautakunnan varajäsen

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta?

Kunnan Internetsivuja tulee kehittää enemmän matkailijan tai tänne muualta tulevan näkökulmasta, esimerkiksi perustamalla Visit Muhos –sivusto ja sosiaaliseen mediaan kunnan käyttäjäprofiilit.

Valokuituverkosto tulee rakentaa Muhokselle. Valokuidulla mahdollistetaan etätyöskentely ja nopeaa yhteyttä pystytään hyödyntämään oppilaitoksissa esimerkiksi tarjoamalla kursseja kotona suoritettavaksi.  Laajakaistayhteys on nykypäivänä yhtä tärkeä perushyödyke kuin esimerkiksi sähkö tai vesijohtoverkosto ja muuttoa Oulun seudulle/seudulla harkitsevien ihmisten paikkakunnan valintaan tietoliikenneyhteydet voi vaikuttaa oleellisesti.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi?

Lisäämällä yhteistyötä muiden kuntien kanssa, jolloin säästöä syntyisi hallintoa keventämällä.

Kunnan käyttömenoja karsimalla, siten, että kunnan omistamia, käytöstä poistettuja rakennuksia puretaan tai purkukuntoisia rakennuksia sisältäviä kiinteistöjä tarjotaan myyntiin yrityksille. Tällä hetkellä kunnan omistuksessa on myös tyhjillään olevia rakennuksia, joiden ylläpito ja lämmityskuluista aiheutuu paljon kuluja. Rakennus- ja purku-urakoita tulee kilpailuttaa laajemmin ja tehokkaammin, joista syntyy säästöjä. Urakoiden huolellinen valmistelu eli suunnittelu ja esittely tuovat säästöjä puolestaan töiden täytäntöönpanovaiheessa.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista?

Lisäisin lasten ja nuorten osallisuutta ottamalla lapsia ja nuoria enemmän mukaan päätöstentekoon. Esimerkiksi OYS:n uuden Lasten- ja naistensairaalan tilasuunnitteluun ovat potilaat saaneet vaikuttaa.

Päätöksenteon ja tiedottamisen on oltava avoimempaa ja kuntalaisten on saatava aito tunne siitä, että heitä kuunnellaan ja kuullaan. Lisäisin mahdollisuuksia vaikuttaa, enemmän avoimia tilaisuuksia, joissa keskustellaan ja tiedotetaan päivän polttavista asioista. Uudistetun torin käyttöastetta tulisi nostaa eli torilla tulisi järjestää enemmän koko yleisölle tarkoitettuja tapahtumia.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Syrjäytymiskehään tulee puuttua kokonaisvaltaisesti. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen täytyy aloittaa jo varhaislapsuudesta: tuetaan lasten vanhempia lisäämällä kotipalveluresursseja ja ennalta ehkäisevää perhetyötä. Tukipalveluita tulisi olla saatavilla myös niillä perheillä, jotka eivät ole lastensuojelun asiakkaita. Lasten opiskelupolkua täytyy tukea kokonaisvaltaisesti, aina esikouluiästä peruskoulun loppuun saakka, nuoren työllistymisen tukemista unohtamatta. Lasten koulutaipaleen tukemista voidaan parantaa koulunkäynninohjaajaresursseja lisäämällä ja takaamalla koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta sitä haluaville lapsiperheille, joissa on 0-2 luokkalaisia lapsia. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä myös vapaa-ajan harrastustoimintaa lisäämällä. Lapsilla ja nuorilla tulee olla vaihtoehtona valittavissa myös matalan kynnyksen harrastekerhoja, joissa ei ole kilpailuasetelmaa.