KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95509 kpl

67 Vääräniemi JuhaniVaaraniemi.jpg

maaseutuasiamies, agrologi

puh. 050 388 6831

juhani.vaaraniemi@ouka.fi

valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, kaavoitusjaoston vpj,

maakuntavaltuutettu

kunnallisjärjestön vpj.

 

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Itsenäinen Muhos mahdollistaa paremmin kuntapalvelut Muhoksella.

Kaupan palveluihin voimme kaikki itse vaikuttaa valitsemalla ensisijaisesti Muhoksen palveluja. Euro Muhokselle kampanja kaikilla aloilla. Soten maakunnalle siirryttyä tapahtuu hyvin merkittävä muutos. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni soten palvelu löytyy Muhokselta. Kunnan elinkeinopalvelu täytyy kehittää enemmän palvelevaksi ja käynnistää "yrityskalastus",  jotta saataisiin enemmän työpaikkoja ja verotuloja kuntaan. Tonttimarkkinointia tulee tehostaa. Maaseutuasumisen mahdollisuutta tulee tehostaa ja hyödyntää keskustan ajama maankäyttö- ja rakentamislain suoma mahdollisuus. Aloittaa Oulujokilaakson säännöllinen messutoiminta.

Muhoksen saaminen maaseututuissa C2 alueesta C3 alueeksi, kuten muut Oulu jokivarren kunnat ovat. Se tuo kuntaan useita satoja tuhansia lisää rahaa.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Selvittää mitä mikäkin kuntapalvelu maksaa ja verrata niitä toisten kuntien vastaaviin kustannuksiin. Tarkastella voidaanko eri asioita tehdä tehokkaammin ja säästävämmin.

Hankinnoissa on oltava kunnon suunnittelu- ja kilpailutus.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Aloittamalla kuntatiedotteiden teko useita kertoja vuodessa. Tarjoamalla palveluita yhteisöjen ja yhdistysten kanssa tehtäväksi. Järjestämällä eteen tulevista erilaisista asioista ja hankkeista esim. kunnan kehittämisasioista kuntalaisille ideakilpailuja.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

HUOLENPITO vauvasta - varttuneeksi nuoreksi vähentää syrjäytymisen juuria, kun nuori tuntee, että hänestä välitetään. Koulussa puututaan kiusaamiseen heti, kun sitä ilmenee. Auttaisiko yläkouluvaiheessa jokaisen yksilöhaastattelu miten menee, plussat ja miinukset? Edelleen pyydettäisiin kertomaan mikä toiminta-ala kiinnostaa esim. suullinen, kirjallinen vai käsin tekeminen. Sen jälkeen annettaisiin enempi kunkin valinnan jälkeen sen alan tunteja enempi, jolloin nuori yhdessä ammatinvalinnan tukemana paremmin löytäisi mieluisan tulevaisuuden.

Toisen asteen aloituspaikkoja enempi Oulunseudulle, jolloin useampi nuori pääsisi toisen asteen kouluun lukioon tai ammattikouluun. Oppilashuoltoa lisäämällä kaikilla koulualoilla. Koko ikäluokalle jotain tekemistä opiskelu tai työtä.