KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95520 kpl

68 Väätäjä Minna

Vaaraja_Minna.pngkotiäiti

040 525 5635

minna1975@gmail.com

valtuutettu, kunnanhallituksen jäsen, sosiaali-ja terveyslautakunta jäsen,

opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varajäsen,

Oulun kaupungin joukkoliikennejaoston jäsen

Muhoskylän paikallisyhdistyksen pj.


1. Miten lisäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Kunnassamme on hyvät peruspalvelut ja ne pysyvät yllä vain, kun kuntalaiset niitä käyttävät. Kunta voisi alkaa entistä aktiivisemmin tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Aktiivinen yhteistyö kantaisi yli kuntarajojen ja voisimme mahdollisesti saada uusia yrityksiä.

Pidetään Muhoksen kouluverkko kunnossa ja sen mukaan hyvä huoli koulurakennuksista sekä oppimisympäristöistä.


2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Tärkeimpänä asiana mieleen nousee kunnan koulurakennukset. Paljon on tuhlattu turhaa rahaa huonokuntoisten rakennusten peruskorjauksiin ja pian huomattu että paremmalla remontin suunnittelulla oltaisiin voitu säästää suuria summia.

Kunnan uusista ja remointoiduista tiloista täytyy huolehtia.


3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Kunnan toiminta tulee pitää avoimena. Vältytään suurilta sekaannuksilta joita mm. sosiaalisen median käyttö aiheuttaa. Muutenhan sosiaalinen media on helppo ja nopea tapa välittää informaatiota tärkeistä asioista.

Kuunnellaan kuntalaisia esimerkiksi keskustelutilaisuuksia järjestämällä. Täten kuntalaisetkin voisivat olla vaikuttamassa tärkeiden asioiden suunnittelussa ja niiden päätöksissä.


4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Kunnan pitäisi mahdollistaa toisen asteen opinnot myös heille jotka ovat Kelan koulumatkatuen ulkopuolella. Koska aina se aikuisuuden kynnyksellä oleva nuori ei ole valmis muuttamaan pois kotoa.

Muhoksella toimii Mahis jonka toimintaa kunnan täytyy tukea jatkossakin.

Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyöllä saadaan ensiarvoisen tärkeää matalan kynnyksen harrastustoimintaa ylläpidettyä.