KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95517 kpl

44 Hyvärinen Katri

palveluohjaaja, sosionomi AMK

Hyvarinen_katri.jpg

puh. 041 469 1811

katrihyva@gmail.com

valtuutettu, kunnanhallituksen varajäsen,

opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen,

tulevaisuus- ja elinkeinojaoston pj,

OSEKK:n yhtymähallituksen jäsen

 

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Muhoksella on hyvät palvelut, niin kunnalliset kuin yksityiset. Tulevaisuudessa meidän on panostettava siihen, että ne säilyvät ja laajenevat entisestään. Kunnan ja yrittäjien saumaton yhteistyö on yksi keino parantaa palveluja ja lisätä kunnan elinvoimaa. Mielestäni kunnan tulee tarjota yrittäjillemme mahdollisuus tehdä yhteistyötä ja tuoda yrityksiämme esille Muhoslaisille ja muulle maailmalle. Meidän tulisi luoda Muhoslaisista tuotteista ja palveluista oma brändi ja viedä se rohkeasti kaikkien tietoon.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Meidän tulee katsoa kuntamme kokonaisuutta, lisätä hallintokuntien läpi tehtävää yhteistyötä ja löytää uusia toimintamalleja. Näillä seikoilla saadaan aikaan säästöjä palvelurakennetta heikentämättä. Kunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota hankintoihin ja niiden kilpailuttamiseen.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Muhoksella on paljon yhdistyksiä ja urheiluseuroja sekä aktiivisia yrittäjiä. Kunnan tulee kannustaa heitä yhteistyöhön järjestämällä erilaisia tapahtumia yhteisyössä heidän kanssaan. Olemalla itse aktiivinen ja avoin kuntalainen houkuttelen muitakin kuntalaisia osallistumaan. Kuntapäättäjinä meidän tulisi löytää yhteinen "Meidän Muhos"- henki, jotta kuntalaisten olisi helppo osallistua ja luottaa muhoslaiseen päätökseen tekoon. Tulevaisuuden kunnan tulee luoda edellytykset siihen, että jokainen asukas pystyy vaikuttamaan kotikuntamme päätöksentekoon jo asioiden valmisteluvaiheessa.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuorille tulee olla hyvät harrastusmahdollisuudet ja yhteistä tekemistä. Nykyisistä koulutuspaikoista on pidettävä kiinni ja kannustettava nuoria hakeutumaan opintoihin ja työelämään. Nuorisotyöhön on panostettava yhdessä järjestöjen kanssa järjestämällä toimintaa, johon kaikilla on mahdollisuus osallistua. Meidän tulee satsata siihen, että nuoret jäävät Muhokselle vielä peruskoulun/lukion päätyttyäkin. Tarvitsemme varsinkin nuorille edullisia vuokra-asuntoja ja toimivia joukkoliikenneyhteyksiä Ouluun ja muihin lähikuntiin.