KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUKSET


Kunnallisjärjestön seuraava
kuukausikokous:
to 26.11 klo 18.30
Kunnantalolla.

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:95505 kpl

54 Lohilahti-Mällinen Päivi

yrittäjä

puh. 0400 831283

p-lm@windowslive.com

1. Miten kehittäisit kotikuntasi palveluja ja elinvoimaisuutta

Muualta muuttaneen kuntalaisen silmin katsottuna Muhoksella on paljon hyvin toimivia palveluita, esimerkiksi terveyspalvelut. Hyvä toiminta tulee turvata jatkossakin sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksen myötä. Yhteistyö kunnan sisällä, eri toimijoiden kanssa ja myös kuntarajojen yli tuo mahdollisuuksia ylläpitää ja kehittää palveluja. Elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi painotan yritystoiminnan ja työnantajien, mukaan lukien maatalouden, toimintaedellytyksien huomioimista päätöksenteossa.

2. Jos kunnan pitää säästää, mistä säästäisit ja miksi

Pyrkisin säästöihin kehittämällä yhteistyötä, tarkastelemalla prosesseja ja toimintatapoja, huolehtimalla työvoimaresursseista, karsimalla päällekkäisyyksiä ja toimintojen rönsyjä keskittyen kunkin työalan olennaisen perustehtävän hoitamiseen.

3. Miten lisäisit kotikuntasi ja kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja osallistamista

Kuntalaisilla tulee olla erilaisia kanavia vuoropuheluun päättäjien kanssa, tarvittaessa keinoja osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, kuten esimerkiksi tuulivoimalakysymyksessä.

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen saatavuus, muhoslaisten yhdistysten toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa luovat pohjaa yhteisöllisyydelle.

4. Mitä keinoja sinulla on nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

Riittävä ja oikein kohdistettu tuki opinnoissa ja työllistymisessä, matalan kynnyksen palvelut perheille ja nuorelle haastavissa elämänvaiheissa, etsivä nuorisotyö ja vapaa-ajan toimintamuodot.