Aloitteet ja kannanotot

Kannanotto Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä 20.11.2020

Perjantai 20.11.2020 - Hallitus


Lasten ja nuorten tarpeet on otettava Muhoksella entistä paremmin huomioon

Muhoksen Keskusta haluaa kannanotossaan Kansainvälisenä lapsen oikeuksien päivänä (20.11.) huomioida erityisesti muhoslaiset lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Muhoksen Keskustan mielestä jokaisella lapsella ja nuorella on oltava kotikunnassaan mahdollisuus hankkia riittävät tiedot ja taidot, kehittää itseään, hakeutua jatkokoulutukseen ja kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Varhaiskasvatusta tulee olla saatavissa lähellä lapsen kotia. Päivähoitoon on oltava monipuolisia mahdollisuuksia ja kotona tapahtuvan hoidon tulee olla valittavissa tasavertaisesti muiden hoitomuotojen kanssa. Huoltajilla tulee olla aito mahdollisuus päättää lastensa varhaiskasvatuksesta aina kouluikään asti. 

Perheiden hyvinvointia ja lasten kasvua tulee tukea riittävillä koti- ja sosiaalipalveluilla. Aikuisuuteen kasvaneita nuoria tulee rohkaista perustamaan perheitä ja vastaanottamaan lapsia. Erilaisissa perheiden kriisitilanteissa apua tulee olla saatavilla nopeasti, jolloin se on tehokasta ja kokonaisuuden kannalta myös edullista. Pitkään jatkunut kriisitilanne voi jättää lapseen ja nuoreen elinikäiset jäljet, jotka varjostavat hänen elämäänsä vuosikymmeniä.

Perusopetuksen tulee olla laadukasta ja kouluteiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Viime vuosina Muhos on panostanut paljon uusiin koulutiloihin, joissa on terveellistä ja viihtyisää työskennellä.

Koulukiusaamiselle ja kouluväkivallalle on Muhoksen kaikissa kouluissa oltava nollatoleranssi. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus oppia ja kasvaa turvallisesti. Ennaltaehkäisevään työhön on panostettava ja jokainen kiusaamistapaus on otettava vakavasti. Vastuu kiusaamisen ehkäisemisestä ja lopettamisesta on kaikilla aikuisilla. Koulun henkilökunnalla on oltava riittävästi aikaa, nopeita reagoimiskeinoja ja selkeät ohjeet siitä, kuinka kiusaamis- ja väkivaltatapauksiin puututaan. Myös vapaa-ajalla tapahtuviin kiusaamisiin, ristiriitoihin ja pahoinpitelyihin on lasten elämässä olevien aikuisten puututtava heti, käyttäen apuna eri viranomaisten palveluja.

Kodin ja koulun luottamukselliseen ja tiiviiseen yhteistyöhön tulee panostaa. Muhoksen Keskusta toivookin uusia innovatiivisia tapoja pitää yhteyttä kodin ja koulun välillä. Koulun piirissä toimivia erilaisia kerhoja ja harrastepiirejä tulee kehittää yhteistyössä vanhempien, eri yhdistysten ja seurojen kesken.

Yläkoulussa ja toisen asteen kouluissa on aiempaa enemmän kiinnitettävä huomiota nuoren omien urasuunnitelmien toteutumiseen. Monen nuoren haaveena on yrittäjyys, johon voidaan jo kouluaikana antaa tukea yrittäjyyskasvatuksella ja esimerkiksi  yrittäjäluokkatoiminnalla. Pitkäjänteisellä toiminnalla luodaan pohjaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen nuorten omalle kotiseudulle.

Nuorten vaikutusmahdollisuuksia on edelleen lisättävä ja heidän mielipiteitään on kuunneltava päätöksenteossa. Muhoksen nuorisovaltuuston toimintaa on tehostettava ja aktiivisille nuorille on tarjottava vaikuttamismahdollisuuksia. 

Muhoksen Keskusta toivottaa kaikille vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille voimia arvokkaaseen lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön.