Muhoksen Keskusta: Kuntavaaliohjelma 2021

Muhos on kehittyvä, elinvoimainen ja maaseutumainen Oulujokilaakson keskus, jossa ihmiset voivat hyvin ja palvelut toimivat. Oulujoen maisemat, luonnonrauha, hyvät liikenneyhteydet sekä nopea valokuituyhteys houkuttelevat kuntaan uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita sekä mahdollistavat monipaikkaisen elämäntavan. Muhos vastaa tulevaisuuden haasteisiin hyödyntämällä täysimääräisesti seudun kasvupotentiaalin.

Muhoksen Keskustan vaalitavoitteet


1.  Kohti sivistyksen ja välittämisen kotikuntaa
 • Uudet ja uudistettavat koulutilat eskarista toiselle asteelle luovat terveellisen oppimisympäristön. Laitetaan piste koulukiusaamiselle. Turvataan lasten koulutie kevyenliikenteen väylien rakentamisella.
 • Liikunta, kulttuuri ja monipuoliset harrastukset kuuluvat kaikille iästä ja tulotasosta riippumatta.
 • Tuetaan perheitä heidän elämäntilanteisiinsa sopivilla palveluilla. Taataan laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut.
 • Kaavoituksella lisätään houkuttelevaa tonttitarjontaa. Tarvitaan myös senioritalo ikääntyneille sekä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja niin perheille kuin yksin eläville.
 • Lähimmäisistä välittäminen ja yhteisöllisyys torjuvat yksinäisyyttä, syrjäytymistä, päihteiden väärinkäyttöä ja mielenterveyden ongelmia. Tunnustetaan järjestöjen rooli hyvinvoinnin ylläpitäjinä.
2.  Kunnossa oleva talous palveluiden kivijalkana
 • Vakautetaan kuntatalous järkevällä taloudenpidolla ja turvataan kattavat lähipalvelut myös sote-uudistuksessa.
 • Kunta toimii hyvänä työnantajana, elinvoiman mahdollistajana sekä yrittäjyyden edistäjänä myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Vahvistetaan yritys- ja työllisyyspalveluita sekä kunnan hankintaosaamista.
 • Edistetään julkista sekä linja-auto- että lähijunaliikennettä työmatkailijoita paremmin palvelevaksi.
 • Edistetään kunnan saavutettavuutta parantamalla paikallisteiden ylläpitoa.
 • Kehitetään Oulujoen virkistyskäyttöä sekä retkeilykohteita alueen kulttuuriperintöä vaalien vetovoiman ja lähimatkailun lisäämiseksi.

3.  Tavoitteena osallisuus ja kestävä kehitys
 • Muhos on vesivoiman tuotannollaan yksi Suomen ympäristöystävällisemmistä kunnista. Otetaan kestävän kehityksen näkökulmat edelleen huomioon kunnan päätöksenteossa.
 • Edistetään kotimaisen ja sesongin mukaisen lähiruoan käyttöä julkisissa ruokapalveluissa.
 • Vahvistetaan kuntalaisten luottamusta ja osallistumista päätöksentekoon. Mahdollistetaan osallisuus päätöksentekoon teknologian keinoin. Parannetaan kaikenikäisten digitaitoja.