Aloitteet ja kannanotot

Muhokselle lisää vuokra-asuntoja

Torstai 26.10.2023 - Muhoksen Keskusta


Muhokselle lisää vuokra-asuntoja

Muhoksen Keskusta on huolissaan Muhoksen vuokra-asuntotilanteesta. Hyväkuntoisia vuokra-asuntoja on vaikea saada Muhoksella. Kunnan pitäisikin pikaisesti vauhdittaa esimerkiksi rivi- ja luhtitalotuotantoa kuntamme alueelle, todetaan syyskokouksen kannanotossa.

Kunnan asunto-ohjelman 2022-2025 tavoitteena on, että Muhoksen kunnassa on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja eri elämänvaiheissa oleville ihmisille. Asunto-ohjelman laatimisen yhteydessä on tehty kuntalaiskysely, josta käy ilmi, että varsinkin nuorten toiveena on vuokra-asunto.

Muhoksella on paljon varsinkin sotealan työpaikkoja, joihin työntekijöiden rekrytointi on haastavaa. Yksi haastavuutta lisäävä tekijä on se, ettei Muhoksella ole tarjolla vuokra-asuntoja muualta tuleville työntekijöille. Vuorotyöhön ei Muhokselle pysty kulkemaan julkisilla liikennevälineillä. Monipuolisen asuntokannan puute ei saa olla kunnan kasvun ja kehityksen jarru, kannanotossa muistutetaan.

Muhoksen Keskusta

 

(Kirjoitus on julkaistu myös 26.10.2023 paikallislehti Tervareitissä.)