Luottamushenkilöt

Keskustan luottamushenkilöt Muhoksella valtuustokaudella 2021-2025

Valtuustoryhmä

Keränen Veli-Jaakko
Alanen Katja
Mattila Pirkko
Räisänen Jaakko
Manelius Aimo, valtuustoryhmän pj.
Ervasti Tapani
Tölli Samuli
Tihinen Sirkka, valtuustoryhmän vpj.
Juka Petteri
Tuomaala Leena, valtuustoryhmän sihteeri
Pohjola-Malmberg Jaana

Valtuuston vaalilautakunta:

Samuli Tölli vpj. (varalla Leena Tuomaala)

Valtuuston puheenjohtajat:

Petteri Juka 1.vpj

Kunnanhallitus:

Aimo Manelius pj. (varalla Sirkka Tihinen)
Veli-Jaakko Keränen 1.vpj (varalla Jaana Pohjola-Malmberg)
Katja Alanen (varalla Juhani Vääräniemi)

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta:

Leena Tuomaala pj. (varalla Mari Hänninen)
Samuli Tölli (varalla Gunnar Göransson)
Susanna Ukkola (varalla Minna Taivalkoski)

Opetus- ja kasvatuslautakunta:

Jaana Pohjola-Malmberg vpj. (varalla Tuomas Piilonen)
Tapani Ervasti (varalla Minna Taivalkoski)
Tuomo Pitkänen (varalla Mari Hänninen)

Yhdyskuntalautakunta:

Jaakko Räisänen pj. (varalla Leena Tuomaala)
Sirkka Tihinen (varalla Minna Taivalkoski)
Tuomas Piilonen (varalla Susanna Ukkola)

Keskusvaalilautakunta:

Kaarlo Saarenpää vpj. (varalla Veli-Pekka Honkanen, Liisa Ruottinen, Gunnar Göransson)

Tarkastuslautakunta:

Pirkko Mattila pj. (varalla Sinikka Rauhio)
(muun jäsenen varalla Riitta Huovinen)

Elinvoima- ja konsernijaosto:

Juhani Vääräniemi vpj. (varalla Susanna Ukkola) 

Vanhus- ja vammaisneuvosto:

Susanna Ukkola 
Jaana Pohjola-Malmberg 

Oulujoki-opiston neuvottelukunta:

(muun jäsenen varalla Jaana Pohjola-Malmberg)

Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajainkokous:

Pirkko Mattila (varalla Juhani Vääräniemi)

Koulutuskuntayhtymä OSAO:n tarkastuslautakunta:

Leena Tuomaala vpj.

Käräjäoikeuden lautamiehet:

Eija Jurvanen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet:

Jari Haapasalo
Veli-Jaakko Keränen
Eija Jurvanen
Minna Väätäjä
Timo Väänänen
Tuomas Piilonen

Poliisin neuvottelukunta:

Katja Alanen

Muhoksen, Limingan, Tyrnävän ja Utajärven yhteinen jätelautakunta, Lakeuden EKO:

Jaakko Räisänen (varalla Leena Tuomaala)

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta:

Sirkka Tihinen

Pohde Aluevaltuusto

Pirkko Mattila (myös turvallisuuslautakunnan pj.)