Aloitteet ja kannanotot

Varhaiskasvatuspalveluita on kehitettävä

Tiistai 30.5.2023 - Muhoksen Keskustan kunnallisjärjestö


Varhaiskasvatuspalveluita on kehitettävä

Muhoksen Keskustan kunnallisjärjestö on huolissaan Muhoksen varhaiskasvatuspalveluiden tilanteesta. Muhoksella on jo pitkään ilmennyt haasteita varhaiskasvatuspalveluiden saatavuudessa. Tilatarpeita on ratkottu viime vuosina useamman kerran ja varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty, mutta mielestämme tähän asti tehdyt toimet eivät ole riittäviä huomioon ottaen muhoslaisten nykyisten ja tulevien laspiperheiden tarpeet.

Muhoksen Keskustan valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen 29.5.2023 valtuuston kokouksessa. Aloitteessa esitetään, että Muhoksen kunta ottaa käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja kotihoidon tuen kuntalisän, ns. “muhoslisän”, 1.1.2024 alkaen. Aloitteen kustannusvaikutukset huomioidaan vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä. Palvelusetelillä ja kotihoidon tuen kuntalisällä pystytään vastaamaan varhaiskasvatuspalveluiden tämän hetkiseen palvelun tarpeeseen nopeasti ja kustannustehokkaammin kuin rakentamalla uutta päiväkotia kunnan taseeseen. Varhaiskasvatuksen palveluseteli tasa-arvoistaa muhoslaisten perheiden varhaiskasvatus maksuja sekä lisää perheiden valinnan varaa lasten hoidon järjestelyissä.

Perheiden palveluihin panostamalla Muhos lisää vetovoimaa uusien kuntalaisten näkökulmasta ja lisää pitovoimaa täällä jo asuvien lapsiperheiden keskuudessa. Kaikki kuntalaiset, niin nykyiset kuin tulevatkin ovat meille tärkeitä.

Muhoksen Keskusta

(teksti on toimitettu myös paikallislehti Tervareittiin julkaistavaksi 1.6.2023)